Poda i tala
d'arbres perillosos
Endoterapia d'arbres
i palmeres
Cirurgia i recuperació
de palmeres
Galeria Arboricultura
ENDOTERAPIA D'ARBRES I PALMERES
L'endoterapia és una tècnica que ens permet aplicar via injeccions el producte als individus a tractar. amb això aconseguim un eficacia del 100% a la vegada que no contaminem el medi ja que el producte químic no es dispersa per l'ambient sinó que entra dins del pacient.

Principals plagues: Tractaments preventius i curatius contra les plagues més comunes dels arbres dels nostres parcs i jardins així com el Tigre del plataner, "cochinilles", Mosca blanca, diferents tipus de processionàries (roure, pins i cedres), pulgons...

Tractaments Específics palmeres: Contra la plaga del Rhynchophorus Ferrugineus (morrut de les palmeres).
Paisatgisme Melsió | Passeig de la Riera, 1 | 08329 Teià (Barcelona)
93 555 81 12 | 667 79 37 43 | info@paisatgismemelsio.com