Maquinària disponible
d'empresa
Gestió de residus
vegetals
Diferents àrees
de l'activitat
Galeria Serveis
GESTIÓ DE RESIDUS VEGETALS
Recollida i gestió de residus vegetals per a particulars i professionals.
Venda de derivats, terres, barreges especials, fems, àrids, graves i roques.
Paisatgisme Melsió | Passeig de la Riera, 1 | 08329 Teià (Barcelona)
93 555 81 12 | 667 79 37 43 | info@paisatgismemelsio.com