Construcció i disseny
de jardins nous
Manteniment i
conservació de jardins
Construcció de
jardins japonesos
Gespa artificial i natural
Galeria Jardins
GESPA ARTIFICIAL I NATURAL
Gespa artificial
Tenim un ampli ventall de gespes artificials per a poder satisfer les necessitats del nostres clients. Les podem classificar en dos grans grups segons la qualitat i la textura.

Gespa natural
Les gespes són vegetals molt exigents. És molt important tenir un bon coneixement d'aquestes per a la seva instal.lació i cura. Tenim tres factors clau: climatologia, aigua i el tipus de terra on es troba el cultiu. Depenent d'aquests tres factors ens variaran els treballs, així com la freqüència del reg, tipus d'adobs i fertilitzants, malalties més freqüents, freqüència de tall de la gespa, etc....
Paisatgisme Melsió | Passeig de la Riera, 1 | 08329 Teià (Barcelona)
93 555 81 12 | 667 79 37 43 | info@paisatgismemelsio.com