Maquinària disponible
d'empresa
Gestió de residus
vegetals
Diferents àrees
de l'activitat
Galeria Serveis
MAQUINÀRIA DISPONIBLE D'EMPRESA
Posem a la seva disposició el nostre servei de transport pels diferents serveis amb accessoris com grapa forestal i cullera per a recollir sorra i pedres.
· Camió 3500 kg MMA per a càrrega de material o transport de restes vegetals.
· Camió 3500 kg MMA amb ploma de 9,5m per a càrrega o transport de materials.
· Camió 12000 kg MMA amb ploma de 12m per a grans càrregues i transport de materials i maquinària lleugera.
· Tractor  amb desbrossadora de martells i accessoris agricoles.
· 2 biotrituradores de diàmetre 18 cm.
· Cistella elevadora de 12 m.
· Retroexcavadora.
· Mini excavadora.
· Mini miniexcavadora lleugera.
Paisatgisme Melsió | Passeig de la Riera, 1 | 08329 Teià (Barcelona)
93 555 81 12 | 667 79 37 43 | info@paisatgismemelsio.com